Chiến thắng Buôn Ma Thuột được coi là bước đột phá giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên, tiêu diệt và xóa sổ một địa bàn chiến lược, thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, tạo nên thời cơ để Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh, làm nên đại thắng mùa xuân lịch sử, thống nhất non sông về một dải, kết thúc vẻ vang cuộc chiến đấu khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam anh hùng.