Cuộc sống thường nhật trong những nếp nhà của đồng bào ở vùng cao, nơi trẻ em được vui chơi hồn nhiên theo cách riêng của chúng, nơi có những con người ngày đêm nâng bước và chắp cánh những ước mơ con trẻ, nơi có những thửa ruộng phì nhiêu với những con người yêu lao động đang ngày đêm tiếp cận với khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất..., ở miền Tây Bắc Tổ quốc luôn có những người lính dành trọn tình yêu thương đồng bào và nguyện cống hiến hết sức mình để giữ gìn sự bình yên, tươi đẹp ấy.