Đến với chương trình chương trình Nữ quân nhân ngày 05/6/2018 mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi tìm hiểu và trò truyện với Thượng úy Trần Thị Khánh – Biên tập viên Trung tâm PT-TH Quân đội, về cơ duyên của chị khi đến với nghề báo, những trải nghiệm và tình yêu với màu xanh áo lính cùng với những khó khăn, vất vả trong nghề mà chị đã trải qua để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.