Chào mừng kỉ niệm 5 năm ngày phát sóng Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (19/5/2013 - 19/5/2018), chương trình Nữ quân nhân đã phối hợp với quỹ "Mãi mãi tuổi 20" của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ban phụ nữ Quân khu 2 đến thăm hỏi và động viên hai nữ quân nhân thuộc Sư đoàn 316, Quân khu 2. Các chị tiêu biểu cho sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn về hoàn cảnh, số phận, làm tròn cả hai vai, đó là "giỏi việc nước, đảm việc nhà".