Khó tuyển sinh, đó là tình trạng đã diễn ra với hầu hết các trường trung cấp Y Dược trên toàn quốc trong những năm qua. Theo lý giải của các trường thì một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thông báo trước đó của Bộ Y tế: sẽ ngừng tuyển sinh hệ trung cấp y dược và kỹ thuật viên y học từ năm học 2018 để đáp ứng tiêu chuẩn của ASEAN về trình độ của nhân viên ngành y tế. Làm thế nào để tháo gỡ khó khăn cho các trường trung cấp y dược tránh phải giải thể đó là chủ đề của hội thảo “Định hướng đi cho các trường trung cấp y dược” vừa diễn ra tại Hà Nội.