Nước bị chuyển màu, lắng cặn và đục là những gì đang diễn ra tại một số khu vực thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội trong hơn 1 tháng nay. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt cũng như những lo ngại về sức khỏe của người dân. Và người dân đặt ra câu hỏi chính đáng: Đến bao giờ họ mới được sử dụng nguồn nước sạch mà họ đã đăng ký mua với công ty nước sạch?