Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 6, hiện nay các địa phương miền Trung từ thành phố Đà Nẵng và đến tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội cùng với phương tiện trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.