Những cuộn giấy này là kho báu khảo cổ quan trọng nhất của Thế kỷ 20, tất cả những văn bản được lưu giữ dưới đó giống như một trò ảo thuật, đó là chữ viết và lịch sử loài người ở đây...