Đã gần 3/4 thế kỷ, kể từ khi kết thúc thế chiến II nhưng nhiều trận chiến vẫn đang diễn ra, đó là cuộc chiến tìm kiếm và trả lại vô số kho báu bị Đức Quốc xã đánh cắp. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng đón xem chương trình "Khoa học thường thức" để tìm hiểu rõ hơn về những bí mật của Đức Quốc xã.