Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Kính tiềm vọng: Bí ẩn cơ thể người - Phần 1/2 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.