Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu "Thành trì" bảo vệ nhà buôn trên "Con đường tơ lụa" trong chương trình Hành trình khám phá phát sóng ngày 26/11/2021 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.