BĐBP Quảng Trị đã tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn chống buôn lậu gắn liền với phòng chống dịch bệnh dọc theo tuyến biên giới.