Lữ đoàn Phòng không 77, Quân khu 7 đã phối hợp với địa phương thực hiện mô hình Nhà trọ "0 đồng" chung tay cùng phòng chống dịch bệnh.