Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh dịch bắt đầu bùng phát mạnh ở các nước láng giềng, hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đang tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan qua tuyến biên giới.