Với chủ đề “Ðoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển", tháng công nhân năm nay diễn ra từ ngày 1/5 đến hết 31/05/2021. Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp ở nước ta cũng như nhiều nước khác trên thế giới dẫn đến đời sống của người lao động gặp khó khăn. Nhiều người phải giảm giờ làm thậm chí bị nghỉ việc ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn… Trước tình hình đó, tổ chức Công đoàn đã luôn đồng hành cùng người lao động để có những chính sách kịp thời hỗ trợ về vật chất và tinh thần để họ yên tâm ổn định cuộc sống.