Bản tin Trưa ngày 28/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Nhân lên khí thế hào hùng của khối đại đoàn kết dân tộc.

- Tràng An là hình mẫu kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và du lịch di sản.