Bản tin Trưa ngày 12/7/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm đúng tiến độ, đủ nội dung.

- Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân vươn khơi.

- Hải đoàn 129 cứu 7 ngư dân bị nạn trên thềm lục địa phía Nam.

- Hỗ trợ 1.500 tỷ đồng xử lý cấp bách sạt lở ở ĐBSCL.

- Thái Lan: Hang Tham Luang sẽ trở thành bảo tàng.