Bản tin Trưa ngày 11/7/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục cho ý kiến và dự thảo luật Cảnh sát biển.

- Rút kinh nghiệm thi công đường tuần tra trên biên giới tuyến Việt Nam - Campuchia.

- Nhiều tỉnh, thành phố công bố điểm thi THPT quốc gia 2018.

- Quảng Ninh: Nhiều khó khăn trong ngăn chặn khai thác thủy sản tận diệt.