Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 01/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đoàn QĐND Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra tại Army Games 2022.

- Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ canh trực.