Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 24/08/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Quốc gia về xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

- Đội tuyển xe tăng Việt Nam xạ kích tốt nhất trận bán kết 2.

- Kon Tum lên kế hoạch ứng phó động đất.

- Tòa án hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ của Thủ tướng.