Bản tin Đối ngoại Quốc phòng số 154 mời Quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương năm 2017 và các nhiệm vụ đặt ra năm 2018  qua cuộc trao đổi với Trung tướng Vũ Chiến Thắng - Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.