Để có sự bền bỉ dẻo dai của người lính trinh sát, các chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 20 - Bộ Tham mưu - Quân khu 2 đều phải trải qua sự rèn luyện mỗi ngày. Những bài tập thể lực không chỉ đơn thuần chỉ để nâng cao sức khoẻ nữa mà còn là để rèn luyện sức nhanh, sức mạnh và tạo ra phản xạ nhạy bén cho cơ thể. Chỉ có sự miệt mài hăng say, ý chí vượt qua thử thách cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ mới có thể giúp họ khắc phục được mọi tình huống có khả năng xảy ra, không chỉ trong nhiệm vụ thường ngày ở đơn vị mà cả trong chiến đấu sau này.