Covid-19 hiện vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, song việc chấm dứt đại dịch này vẫn có thể trong tầm tay nếu các nước sử dụng công cụ phòng chống dịch thích hợp. Tuyên bố trên được Tổ chức y tế thế giới (WHO) đưa ra ngày 20/9.