Có người nói rằng với nghệ thuật, chỉ đam mê thôi thì không đủ mà cần sự nỗ lực cùng rất nhiều hi sinh mới có được thành công. Thiếu úy QNCN Đào Hồng Nhung, ca sĩ của Đoàn Văn công Quân khu 9 là một người biết vượt qua mọi khó khăn để thực hiện ước mơ của mình. Không nhận về mình tất cả những thành công bởi với cô được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, của bạn bè, của thầy cô, đó chính là động lực để cô bước đi vững vàng trên con đường nghệ thuật.