Vì nơi ấy có anh

Sáng tác: Huyền Ngọc (Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng)

Biểu diễn: Lê Nhung (Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng)