Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Quân y và đời sống: Vi khuẩn không chỉ có hại phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.