Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định từ bao đời nay đã là một vùng quê thuần nông giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Nhưng hiện nay xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều nghành nghề mới được du nhập vào các địa phương, tuy thu nhập chưa cao nhưng cũng hơn là làm ruộng, vì vậy việc chán ruộng, bỏ hoang, cho mượn ruộng đã xuất hiện ở nhiều địa phương, cũng có nơi người dân cho mượn ruộng nhưng cũng không có ai có nhu cầu. Thế mà cánh đồng cỏ mọc ngang người ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định giờ đây đã được một người cựu quân nhân cải tạo, canh tác thành cánh đồng lúa xanh mướt trải dài gần 1km.