Xác tàu ngầm Đức U864 đã được tìm thấy sau bảy thập kỷ tại ngoài khơi Na Uy. Tàu ngầm U864 từng bị trúng ngư lôi của một tàu ngầm Anh rồi vỡ làm đôi hồi tháng 4/1945 ngay sau khi rời thị trấn Benzen phía Tây Na Uy. Không ai trong số 48 thủy thủ sống sót. Điều phức tạp nhất là khi con tàu này bị đắm cũng là lúc nó mang theo hàng chục tấn thủy ngân - một mối nguy hiểm gây đau đầu cho các chính trị gia nhiều năm qua. Họ đã xem xét một cách tốt nhất để hạn chế những nguy cơ về môi trường do thủy ngân gây ra, phân vân giữa việc kéo con tàu bị vỡ đôi lên hay bao bọc nó bằng một quan tài đá. Phần 2 hồ sơ về việc tàu ngầm U864 sẽ tiếp tục được đưa đến quý vị trong chương trình Hồ sơ mật ngày 27/7 hôm nay.