Phóng sự ảnh - Số 2984: Trò chơi ngày xuân của dân tộc H'Mông.