Số liệu cập nhật của Tổng cục thống kê cho biết, thu nhập bình quân của lao động trên địa bàn cả nước trong quý 1 năm nay là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301 nghìn đồng so với quý trước và tăng 549 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.