Mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Tạp chí Thể Công - Số 169 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.