Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem chuyên đề Tạp chí Thể công - Số 154 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.