Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với chùm các ca khúc phổ thơ về chủ đề quê hương đất nước.