Cùng về với quê hương Kiên Giang anh hùng qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân:

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới.

- Điểm sáng trong phong trào thi đua quyết thắng.

- Ngọc trai Phú Quốc.