Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 10/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Người dân thành phố Hồ Chí Minh hào hứng trải nghiệm bay khinh khí cầu.

- Gặp gỡ diễn viên Huỳnh Hồng Loan đang gây chú ý trong phim "Mẹ Rơm".

- Lễ hội ánh sáng Lyon, Pháp.