Rào 24.720m làng chiến đấu, đào 13.222m giao thông hào với 24.812 hố chiến đấu cá nhân Làng Nguyên Xá, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, một pháo đài bất khả xâm phạm trong kháng chiến chống thực dân Pháp.