Các nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu ngày 10/5/2022 đã thông qua nghị quyết có thể dẫn tới việc đóng cửa văn phòng khu vực tại Nga, cũng như đình chỉ các hội nghị ở nước này. Nga đã ngay lập tức phản đối động thái này của WHO.