Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn thời gian qua đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác biên phòng. Tiêu biểu trong đó là mô hình “Công trình dân sinh, thắm tình đồn xã”, với những dấu ấn đặc biệt, góp phần thắt chặt tình quân dân nơi biên giới. Đặc biệt, thời gian vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhiều công trình, nhiều việc làm ý nghĩa vẫn được Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn triển khai, đem đến những niềm vui cho dân bản biên giới.