Những con người thầm lặng

Sáng tác: Quang Thái (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội)

Biểu diễn: Top ca nam nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội