Trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta mấy nghìn năm qua, không có cuộc chiến nào lại thiếu vắng hình ảnh của những người phụ nữ. Họ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh, đóng góp công sức cho cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Câu chuyện về những nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, mười liệt nữ, mười bông hoa thép của phụ nữ Việt Nam đã tô hồng thêm ý chí, truyền thống "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", là minh chứng sinh động và rõ nét về sự đóng góp, hi sinh anh dũng của phụ nữ Việt Nam. Tên tuổi của các chị đã mãi mãi đi vào huyền thoại, trở thành niềm tự hào của mỗi người con Lam Hạ, Hà Nam.