Sau gần 3 tuần thực hiện cách ly xã hội, những tín hiệu khả quan trong công tác phòng chống dịch dường như khiến người dân yên lòng hơn, từ đó đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là với dịch bệnh.