Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng được ban hành đã thổi một luồng gió mới vào công tác xây dựng Đảng và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực mạnh mẽ của cả dân tộc. Song vì những mục tiêu đen tối, những kẻ cơ hội phản động bằng nhiều chiêu trò và những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm đang tìm cách xuyên tạc, phủ nhận hoặc hạ thấp Nghị quyết này với những luận điểm xảo trá. Vậy những luận điệu đó là gì và vì sao chúng lại ra sức xuyên tạc và phủ nhận, hạ thấp Nghị quyết này?