Với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, Tết năm nay thật đặc biệt vì họ phải đón Tết ngay trên những lán trại dã chiến dọc biên giới