Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Giai điệu thao trường với chủ đề "Miền Trung ơi!".