Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Chuyên mục Nhận diện sự thật: Mệnh lệnh của Đảng và cuộc sống phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.