Chương trình Du lịch Việt tuần này mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến làng cổ giữa vùng biển Đông Bắc Tổ quốc.