Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhà máy A32, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không Không quân đã có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Những năm gần đây, nhà máy đã tiến hành sửa chữa và tăng hạn sử dụng cho hàng trăm lượt máy bay tiêm kích cùng nhiều kiểu loại, đặc biệt là SU-22, SU-27 và tiến tới là SU-30MK2. Học Bác bằng tinh thần sáng tạo, tíết kiệm; những người lính thợ ở đây đã miệt mài nỗ lực để đảm bảo sức sống cho các loại máy bay tiêm kích hiện đại.