Nghe chuyện làm báo trong tù với nhiều người đã là khó hình dung. Tận mắt nhìn và đọc những tập báo phát hành trốn ngục tù càng không thể hình dung người tù chính trị bị giam cầm khắc nghiệt nhất, kiểm soát chặt chẽ nhất, tra tấn dã man nhất, lại tạo ra những tập báo truyền tải sức sống, sức chiến đấu mạnh mẽ như thế.