Theo tờ Nhật báo tiếng Anh tại Ấn Độ, Times of India, khó thở là một trong 7 triệu chứng phổ biến hậu Covid-19. Chính vì thế, những lớp học Yoga tập thở miễn phí tại Hà Nội thực sự ý nghĩa đối với các bệnh nhân sau một thời gian điều trị Covid-19.