Bản tin Trưa ngày 26/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Không cấp phép tổ chức các lễ hội vì mục đích thương mại

- Đồng bằng sông Hồng: Nguồn nước tưới bị ô nhiễm

- Khó khăn trong thực hiện mô hình xã hội hoá bến xe